Kwaliteit

Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan een uitstekende kwaliteit van zorg.

Verpleegkundige Praktijk Bert Goettsch heeft de volgende kwaliteits – ken – en keurmerken:

– AGB-code 91101496
– er wordt gewerkt volgens de AVG
– Bekwaamheidspaspoort (voorbehouden handelingen) van Icare
– Diploma HBO-V
– Ingeschreven in het BIG-register als verpleegkundige (onder nummer 19008559630)
– Kiwa keurmerk
– Een klachtenregeling (ondergebracht bij Coöperatie Dichtbij)
– Geregistreerd in het kwaliteitsregister verpleegkundigen van V&VN; kwaliteitsregistervenv.nl
– Een (wettelijk verplicht) eigen systeem van leren van fouten
– Ingeschreven (met alg. voorwaarden) bij de kamer van Koophandel onder nr. 08 1968 63
– VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
– Ieder jaar worden certificaten voor bijscholingen gehaald

Vriendelijkheid is één van de krachtigste kwaliteiten die een mens kan hebben. (mindfulness voor kinderen)