PGB

Ik werk sinds 2003 voor en met PGB-houders (en heb veel zien veranderen).

Ik bied begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

De eerste stap is als regel een kosteloos kennismakingsgesprek. Daarin wordt besproken of ik kan aansluiten op uw hulpvraag. Bij een wederzijds positief besluit ontdekken we of dit in de praktijk ook werkt.

Voor mij is het belangrijkste om goed te luisteren en aan te sluiten bij uw hulpvraag (en aan kan sluiten bij evt. andere hulpverleners: juist in de zorg bemerk je de unieke kanten van ieder mens.

Ook gedurende de verdere zorgverlening blijft het belangrijk om regelmatig te evalueren. Het zorg – of begeleidingsplan wat bij een PGB verplicht is hierbij als regel een goed vertrekpunt.

Het begin van alle wijsheid is empathisch luisteren (Stephen Covey)