Ziens- en werkwijze

 

Zienswijze
De zienswijze ofwel visie, weergegeven in 3 kernbegrippen:
Positief; omdat niet het probleem maar de oplossing centraal staat (natuurlijk wordt, alvorens naar oplossingen te gaan kijken er wel goed naar uw hulpvraag geluisterd).
Doelgericht; doelgericht werken houdt in dat, zodra het mogelijk is, een doel wordt gesteld waar naar gestreefd wordt. Het doel wordt in overleg met de cliënt vastgesteld.
Contact; een goed contact tussen hulpverlener en cliënt maakt dat er een goede hulpverleningsrelatie ontstaat. Het belang van een zuivere, positieve relatie tussen hulpverlener en cliënt is bijna niet te overschatten.

Werkwijze
Er wordt gewerkt met zorgplannen waarin, op basis van uw hulpvraag, de volgende zaken met u worden overlegd:
– hulpvraag
– doelstelling
– werkwijze
– beoordelingsmomenten (evaluatie)
– gemaakte afspraken

Als er oorlog in ons woedt
Zal het niet lang duren
Of we voeren oorlog met anderen
Zelfs met diegenen van wie we houden.
(Thich Nhat Hanh)